Så här investerar du i FTSE 100

aliintizar71

Om du letar efter ett bra sätt att investera i FTSE 100 kan du börja med att välja en indexspårningsfond. Dessa fonder kommer att investera i alla de bolag som ingår i indexet i ungefär samma andel. Indexfonder, å andra sidan, är passiva och investerar i en rad aktier. Passiva fonder kommer i allmänhet att ta ut lägre förvaltningsavgifter, men kanske inte följer indexet exakt. Att investera direkt i enskilda FTSE 100-aktier är ett annat alternativ. för mer information klicka här.

Investera i FTSE 100 via vår aktiehandelsplattform

När du investerar i FTSE 100 kan du välja att investera i ETF:er eller indexspårningsfonder eller i enskilda FTSE 100-företagsaktier. Innan du köper enskilda aktier bör du bestämma vilken investeringsmetod som fungerar bäst för dina investeringsmål. Här är några av fördelarna och nackdelarna med var och en. Genom att investera i en FTSE 100-aktie via vår aktiehandelsplattform kan du minska risken att förlora pengar.

Medan FTSE 100-aktier tenderar att ge anständig årlig avkastning, bör investerare alltid komma ihåg att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat. Att diversifiera dina investeringar kan hjälpa till att minska risken, samt skydda din portfölj från effekterna av eventuell nedgång i den brittiska ekonomin. FTSE 100-aktier tenderar att vara de bästa investeringarna för nybörjare eftersom dessa aktier är bland de mest stabila. Med det här indexet kommer du att kunna få tillgång till en rad investeringsmöjligheter och få en större förståelse för hur du handlar dem effektivt.

Välja en reglerad investeringsplattform

Om du är intresserad av att investera i FTSE 100-aktierfinns det flera alternativ tillgängliga för dig. Vissa investerare väljer att köpa ADR, som är amerikanska bankaktier som handlas i USD och betalar utdelning i den valutan. Andra investerare väljer att köpa enskilda aktier i FTSE 100-företag, eller indexföljande börshandlade fonder (ETF).

FTSE 100-aktier är tillgängliga via olika reglerade investeringsplattformar, inklusive eToro och Interactive Investor. Många high street banker tillhandahåller också investeringstjänster. För att komma igång måste du sätta in pengar på ett konto. Du kan använda ett kreditkort eller bankkonto för att göra det. Du måste skapa ett konto med någon av dessa plattformar för att börja handla med FTSE 100-aktier.

Att välja en FTSE 100 index tracker-fond

En FTSE 100 index tracker-fond är ett billigt sätt att investera i en rad företag på den brittiska aktiemarknaden. Indexet består av FTSE 100-beståndsdelar, som rankas efter deras fritt flytande marknadsvärde. FTSE 100 ETF:er har kostnadskvoter på mellan 0,07 % och 0,20 % per år. Dessa är låga i jämförelse med aktivt förvaltade fonder som kostar mycket mer.

S&P 500 är mer diversifierad än FTSE 100, så investerare som väljer en fond som innehåller FAANG-aktier är exponerade för kortsiktiga valutarörelser. Medan S&P 500 har ett brett utbud av aktier, är FTSE 100 mer diversifierad, med ikoniska varumärken som Apple, Google och Facebook. Det är dock viktigt att komma ihåg att trackerfonder inte nödvändigtvis överträffar aktivt förvaltade fonder. Faktum är att de flesta aktiva förvaltare underpresterar passiva fonder. En fond som följer ett FTSE 100-index, utan dess utdelningar, är mer benägna att prestera sämre än S&P 500 om den jämför sig mot S&P 500.

Investera i enskilda FTSE 100-aktier

Om du funderar på att investera i FTSE 100, måste du behålla i åtanke att priserna på dessa aktier kan fluktuera vilt. Om du vill skydda din investering från plötsliga kursfall är det bättre att välja en diversifierad fond. På lång sikt kommer investeringar i enskilda FTSE 100-företag sannolikt att ge högre avkastning. Detta är dock inte det enda alternativet. Du kan också investera i obligationer, som är mindre volatila än aktier men vanligtvis ger lägre avkastning än aktier.

Att investera i FTSE 100-aktier kan innebära att köpa aktier av enskilda beståndsdelar eller en ETF som följer indexet. Huvudmålet är att tjäna vinst genom att sälja aktierna vid ett senare tillfälle. Alternativt kan du få utdelning från de företag som du äger. Du bör också vara medveten om att vissa ekonomiska händelser kan påverka FTSE 100:s pris. Sedan folkomröstningen 2016 har FTSE rört sig omvänt med pundet.

Investera i FTSE 100 index tracker-fond

Om du är intresserad av att investera på en brittisk aktiemarknad, kanske du vill överväga en FTSE 100 index tracker-fond. Dessa fonder ger investeringsresultat som motsvarar resultatet för FTSE 100-index. FTSE 100-indexet är ett populärt val bland investerare, eftersom det erbjuder en stabil, förutsägbar prestation. Men om du vill diversifiera din portfölj finns det flera alternativ för dig.

Medan en trackerfond kommer att investera i FTSE 100-företag är det viktigt att notera att de underliggande aktierna i indexet inte säljs av fonden själv. Därför kan värdet på investeringen gå upp eller ner, och valutafluktuationer kan minska värdet på pundet. De årliga avgifterna för en spårningsfond är betydligt lägre än för förvaltade fonder. Årliga avgifter är dock fortfarande en faktor och kan minska värdet på en investering.

Next Post

Investera i aktier online

Att investera i aktier online har demokratiserat aktiemarknaden. Warren Buffett har köpt aktier i decennier och du kan göra detsamma. Det är enkelt, men inte utan risk. Att få en känsla för marknaden innan du investerar dina pengar är en bra idé. Läs vidare för fler tips. Du kan till […]

Subscribe US Now