Google kommer att ta bort tredjepartscookies från din Chrome-webbläsare ett år senare än planerat

digitateam

Googles teknik har bekräftat att det tar längre tid att ta bort tredjepartscookies från din webbläsare Google Chrome. Initialt hade företaget beräknat sin eliminering till nästa år men det kommer att skjutas upp till slutet av 2023. Döpt med namnet Privacy Sandbox arbetar företaget med teknologier som skyddar användarnas integritet samtidigt som företag och utvecklare har kl. sina avyttringsverktyg som gör att de kan behålla sina digitala verksamheter.

Google är engagerat i en uppsättning öppna standarder som radikalt förbättrar integriteten på webben, vilket ger användarna mer transparens och större kontroll över hur deras data används. Initiativet syftar till att ta bort tredjepartscookies från webbläsaren Chrome, och att göra det inom en tidsram som inte äventyrar befintliga affärsmodeller eller gör det enkelt att ersätta cookies med andra former av individuell spårning.

Ursprungligen tillkännagav Google eliminering av cookies 2022, men teknikföretaget har uppdaterat det, med den nuvarande deadline som är mitten av 2023 och med prognosen att slutföra sitt tillbakadragande i slutet av samma år. Två faser är etablerade för den nya prognosen. Den första kommer att starta 2022 och ha en beräknad varaktighet på nio månader, och den kommer att genomföra en uttömmande uppföljning av antagandet av tekniken och de kommentarer som inkommit. I den andra fasen, planerad att starta 2023, kommer webbläsaren att gradvis börja eliminera tredjepartscookies under en period av tre månader tills den är helt eliminerad i slutet av samma år.

Next Post

Facebook beslutar att stänga av Donald Trumps konto i två år

Det sociala nätverket Facebook har i fredags beslutat att stänga av förre presidenten Donald Trumps konton i två år. Det slutliga beslutet kommer nästan en månad efter att det sociala nätverkets oberoende styrelse beslutat att hålla den tidigare presidentens konto avstängt, som tystades på plattformen efter att ha uppmuntrat attacken […]

Subscribe US Now