Positiva effekter som initiativet för etisk handel har haft på handelsbranschen

digitateam

Rättvisemärkt är ofta som ett koncept nuförtiden, men vilken effekt har det egentligen? Med tanke på att rättvisemärkta företagsmetoder har etablerats ett tag och ökar i popularitet kan vi nu bedöma de positiva fördelarna som dessa modeller faktiskt har. När det gäller att främja och utveckla etiska arbetsprinciper över hela leveranskedjan har ingen organisation varit mer effektiv än Storbritanniens Ethical Trading Initiative (ETI).

Ethical Trading Initiative handlar om att stärka utbildade människor, hålla öppna böcker och samla statligt stöd för att skydda arbetarnas rättigheter. Mer än 10 miljoner anställda världen över kommer att påverkas varje år av detta program. Efter 21 års tjänst för den fattiga arbetskraften har de positiva fördelarna med Ethical Trading Initiative kvantifierats.

 

Optimistiska effekter av initiativet för etisk handel inom 5 områden

Sedan 2007 har Dimensions varit medlem i Ethical Trading Initiative (ETI), och som sådan följer vi ETI Base Code of Labor Practice, som är erkänd globalt (som listas nedan). Vi kommer att stödja våra leverantörer så länge de gör rätt av sina anställda genom att anta och upprätthålla denna uppförandekod. Vi letar alltid efter sätt att förbättra arbetsplatsen och se till att allas rättigheter respekteras i en säker och hälsosam atmosfär.

  • Beslutet att arbeta är frivilligt.
  • Fackföreningar tillåts enligt lag bildas och medlemmarna
  • garanteras rätten att förhandla kollektivt.
  • Alla anställda har en ren och säker arbetsplats.
  • Ingen användning av barnarbete är tillåten.
  • Lönerna ligger över fattigdomsgränsen
  • Det finns inget som heter överdriven övertid, och inga former av fördomar tolereras.
  • Anställningstrygghet är garanterad.
  • Ingen har rätt till brutal behandling.

Skyldighet att upprätthålla en högre säkerhetsnivå

Det har lett till mycket bättre arbetsvillkor. Arbetstagarnas kemikaliesäkerhetsutbildning och brandförebyggande fokus får mer fokus. Dessutom finns det nu ett större utbud av dricksvatten och sanitära anläggningar för anställda att använda under arbetsdagen. Men för att uppnå målet om en smutsfri arbetsplats är det absolut nödvändigt att dricksvatten är lättillgängligt. Förbättrade hälso- och säkerhetsåtgärder gör det möjligt för anställda att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och minska oro för sina jobb.

Varaktighet för operationer som kan ändras

Trots en blandad respons från personalstyrkan har de flesta leverantörer minskat sina anställdas arbetsveckor avsevärt för att göra livet mer hanterbart. De som har familj värdesätter den extra ledigheten, medan de utan familj i allmänhet föredrar att arbeta övertid för att öka sin inkomst. Förutom att få dubbla sin ordinarie lön på söndagar, tjänar arbetare också premielön för att arbeta längre än deras normala skiftlängd. Även om löneökningar möjliggjorda av kryptohandelsbots som https://thebitlq.com/se är en början i rätt riktning, är de fortfarande otillräckliga för att eliminera behovet av att arbeta lågt betalda, långa timmar.

Förbud mot barnarbete

Etiska normer och efterfrågan på marknaden bidrar båda till att färre barn anställs. Det har föreslagits att en höjd ålder vid vilken arbetstagare måste uppvisa identifikationshandlingar har bidragit till en minskning av förekomsten av barnarbete, särskilt bland 16- och 17-åringar. Eftersom insatserna för att förbättra etiska arbetsvillkor försöker lyfta fler människor ur fattigdom kommer barnarbete att fortsätta att minska.

Partnerskap på arbetsplatsen

En trevägsdialog mellan arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare är nödvändig för att etablera moraliska arbetsvillkor. På andra företag har det skett för att anställda har organiserat sig i kommittéer, vilket har förbättrat kommunikationen inom företaget. Bättre kommunikation mellan arbetare och ledning och en plats för medarbetarnas engagemang är avgörande för att fatta etiska beslut enligt arbetslagstiftningen.

Modernisering av samhället

Som ett resultat av dessa förändringar förbättras arbetarnas fysiska och sociala hälsa dramatiskt. Positiva effekter på arbetarnas fysiska och sociala välbefinnande har observerats inte bara på jobbet utan även under fritiden och på arbetarnas långsiktiga hälsa, enligt forskningen. Anställda kommer att dra stor nytta av kombinationen av dessa strängare moraliska riktlinjer och portabiliteten för handelsbotar som https://thebitlq.com/se. Arbetstagares sårbarhet för samhälleliga faror mildras av ekonomisk och hälsomässig osäkerhet. För att uttrycka det på ett annat sätt: detta hjälper anställdas långsiktiga ansträngningar att ta sig ur fattigdom.

För att sammanfatta

Med ökande press för att möta växande konsumentefterfrågan med ständigt ökande produktionshastigheter, uppmuntrar Ethical Trading Initiative företagsledare att få en djupare förståelse för arbetsregler. Slutligen driver denna förståelse av koden chefer att uppträda mer etiskt. Om företag började behandla människorna som tillverkade deras produkter som människor som förtjänar respekt, kan det utlösa en dominoeffekt av välvilja och framsteg.

Även om det fortfarande finns mycket arbete att göra för att förbättra arbetsvillkoren för låglönearbetare över hela världen, har Ethical Trading Initiative haft ett enormt inflytande på konsumentvärlden och förändrat synen på mänskliga rättigheter och bort från vinst.

Next Post

Vad alla behöver veta om eurohandel

Eurohandel är en indikator på handelskursen mellan euron och dollarn. Det är ett av de största företagen inom Forex, och eftersom det representerar de viktigaste ekonomierna och handelsgrupperna i världen. I verkligheten använder ett fåtal individer eurohandeln som en mätare för faror över hela världen. De positiva effekterna på eurohandeln […]

Subscribe US Now