En översikt över processerna som är involverade i att skapa och implementera en lönsam valutahandelsstrategi

digitateam

 

En valutahandelsstrategi är metoden genom vilken en handlare bestämmer sig för att köpa eller sälja ett visst valutapar vid varje givet tillfälle. Både teknisk analys och grundläggande, nyhetsbaserad utveckling kan informera om Forex trading-tekniker. Handlare kan hitta Forex trading strategi online eller komma med sin egen.

En primer på Forex Trading Strategi

Forex Trading-strategi kan vara antingen ett praktiskt eller automatiserat tillvägagångssätt för att skapa handelssignaler. I manuella system tittar en handlare på en skärm och bestämmer sig för att köpa eller sälja baserat på de indikationer som visas där.

En handlare som använder ett automatiserat system kommer att ha programmerat en algoritm för att söka efter handelssignaler och göra affärer för deras räkning. Det senare eliminerar mänsklig fördom och har potential att öka produktiviteten.

Om du är en handlare som är intresserad av att köpa en valutahandelsstrategi, fortsätt med försiktighet. Det kan vara svårt att utvärdera en strategis prestandahistorik, och många lönsamma handelssystem hålls medvetet dolda.

Processen för att upprätta en valutahandelsstrategi

Det är vanligt att nybörjare Forex-handlare börjar med ett enkelt tillvägagångssätt. En handlare kan till exempel lära sig att ett givet valutapar ofta återhämtar sig efter att ha rört en viss stöd- eller motståndsnivå. Nästa steg kan vara att införliva andra komponenter som förbättrar tillförlitligheten hos dessa handelssignaler. Om priset faller under en viss stödnivå, till exempel, kan de kräva att det stiger över det med en viss procent eller antal pips innan de överväger att vidta åtgärder.

  • En effektiv valutahandelsstrategi innefattar följande element:
  • Marknadsurval: Handlare måste nollställa vissa valutapar som de vill specialisera sig på genom att lära sig allt de kan om dem.
  • Positionsdimensionering är den process genom vilken handlare bestämmer storleken på sina positioner för att hantera mängden risk som är inneboende i deras affärer.
    Handelsingångspunkter: Handlare måste fastställa kriterier för att bestämma om de ska öppna en lång eller kort position i ett specifikt valutapar.
  • Utgångspunkter: Handlare måste fastställa kriterier för att veta när de ska stänga en vinnande eller förlorande lång eller kort position.
  • Tekniker vid handel: Handlare bör följa en förutbestämd plan när de köper och säljer valutapar. Denna plan bör ta hänsyn till användningen av lämplig exekveringsteknik.

Handlare bör tänka på att skapa handelssystem på regelföljande automationsvänliga plattformar som https://the-bitalphaai.com/se. Dessutom kan handlare använda dessa verktyg för att “backtesta” sina handelsmetoder genom att simulera deras prestanda i det förflutna för att se hur bra teknikerna skulle ha klarat sig. Dessutom gör dessa program det möjligt för investerare att backtesta handelstekniker för att utvärdera hur de kan ha gjort tidigare.

Vilken valutahandelsstrategi är bäst och varför?

Endast en minoritet av valutahandlare implementerar framgångsrikt en vinnande strategi från början. De flesta kommer att investera betydande ansträngningar för att använda ett provhandelskonto och/eller backtesting för att testa nya metoder.

Men även om en handlare så småningom hittar en teknik som ger önskvärda resultat och “bara känns rätt”, är det tveksamt att de skulle hålla fast vid den väldigt länge. Handlare måste vara flexibla eftersom de finansiella marknaderna förändras kontinuerligt.

Oerfarna handlare gör ofta felet att försöka använda för många tekniska indikatorer, vilket kan leda till förvirring och felaktiga avläsningar. Du kan använda den kunskap du fått genom backtesting och öva handel för att göra justeringar av din strategi allt eftersom.

Hur vet du när du ska göra en förändring i strategier?

När handlare följer metoden kan valutamarknaden navigeras framgångsrikt. I händelse av att en handlares nuvarande tillvägagångssätt inte ger gynnsamma resultat, kanske de vill prova något nytt.

Riskhantering som passar din handelsstil

Om de potentiella fördelarna inte motiverar riskerna kan ett annat tillvägagångssätt vara motiverat.

Variationer i marknadsförhållanden

Variation i marknadsförhållanden: Om marknadsmönstren som en handelsstrategi är baserad på förändras, kanske det tillvägagångssättet inte längre är genomförbart.

Trader förståelse

Om de inte kan linda huvudet runt inflygningen kommer det förmodligen inte att lyckas. Strategin kommer att misslyckas om ett problem uppstår eller om handlaren inte följer riktlinjerna. Även om variation är livets krydda, kan för mycket av det i form av en ny valutahandelsstrategi vara ett slöseri med tid och pengar.

Poängen

Det bästa exemplet på en valutahandelsstrategi är att framgångsrika valutahandlare ofta formulerar och förfinar en handelsstrategi. När man gör affärer gillar vissa investerare att begränsa sig till ett enda forskningsresultat eller uppskattning, medan andra föredrar att titta på helheten. Relativa räntefluktuationer mellan två nationer kan användas som grund för ett okomplicerat tillvägagångssätt.

Next Post

Osäkerheten som hägrar över kryptovalutans framtid

  Kryptovalutor är tokens eller “mynt” som ges ut digitalt och fungerar som ett utbytesmedel. Vissa kryptovalutor, som Bitcoin och Ethereum, har redan implementerats i fysiska produkter som kreditkort och andra initiativ, men den stora majoriteten av kryptovalutor är för närvarande bara tillgängliga online. Vad tror experter om framtiden för […]

Subscribe US Now